wolontariat
agrado
Wolontariat to styl życia

ODWAGA autentyczność doświadczeń PRZYGODA

01

WOLONTARIAT SYSTEMATYCZNY

02

WOLONTARIAT WIELOPOKOLENIOWY

02

WOLONTARIAT
AKCYJNY

Image

Skoro tu jesteś to bardzo możliwe,
że mamy takie same pasje i wartości

Image

AGRADO

Image

AGRADO

Image

AGRADO

Image

AGRADO

Image

AGRADO

Image

AGRADO

Image

Dynamika i zwinność w działaniu

Pracując jako wolontariusze, mamy szansę na doskonalenie swoich umiejętności,
i kompetencji społecznych takich jak; współpraca, dialog, otwartość,
komunikowanie się, planowanie lub przedsiębiorczość.

Image
Image

Wolontariat strategia, design i wdrażanie

Wolontariusz poznaj MOC słowa

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, świadomie oraz bez wynagrodzenia niesie pomoc innym, angażując się na rzecz osób i instytucji działających w obszarze pożytku publicznego.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców.

Wolontariuszem może być KAŻDY

Wolontariuszem może zostać każdy, jeśli tylko ma chęć zaangażować się w różnego typu inicjatywy.

Nie ważny jest wiek, wykształcenie czy pochodzenie.

Wolontariat to styl życia, który pomaga poznawać ludzi, zawierać przyjaźnie.

Image
Image
Image

Do czego zachęcamy ?

Tworzymy przestrzeń dla rozwoju wolontariatu

Image
0
Zrealizowane
projekty

W AGRADO dbamy szczególnie o wolontariat długoterminowy i od 2010 roku
we współpracy z wolontariuszami zrealizowaliśmy z sukcesem 362 projekty własne.

Image
0
Osoby pracujące
wolontaryjnie

Model funkcjonowania AGRADO, polega na tym, że wszystkie nasze działania wykonujemy z pomocą osób, które otrzymywały od nas wsparcie i pomoc.

Image